องค์การวิชาชีพสาขาวิชาคอมอพิวเตอร์ธุรกิจ

๑.นางสาวปนัดดา  ทาสี   ประธานองค์การวิชาชีพ

โพสท์ใน นำเสนอ | ปิดความเห็น บน องค์การวิชาชีพสาขาวิชาคอมอพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาที่สอนในเทอม 2/2556

๑.คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

๒.วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

๓.การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

๔.โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

๕.เทคโนโลยีสำนักงาน

๖.โครงการ

๗.มารยาทและการสมาคม

๘.ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์

 

โพสท์ใน วิชาที่สอน 2/2556 | ปิดความเห็น บน วิชาที่สอนในเทอม 2/2556

ประวัติส่วนตัว

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003151203060

สวัสดีค่ะ (ตามลิ้งเลยจ้า “เพียบ”)

โพสท์ใน นำเสนอ | 1 ความคิดเห็น