สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร  เลขที่ 80 หมู่ 15 ตำบลคันไร่   อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี